Planering inför nästa sommar

  Än fast projektet nu är avslutat så har vi fortfarande kvar några saker vi skulle vilja få klart inför nästa sommar. Vår vision är att få bygglov till en bod att placera i anslutning till gymområdet samt köpa in några lösa redskap att komplettera med. Bod I vårt projekt har vi försökt att få …

Ett tack

Utan all hjälp vi fått från företag, föreningar och privatpersoner har vi inte haft ett Utegym i Husum idag. Från projektets start har vi bara mött positiva personer som hjälpt oss och lotsat oss rätt för att vi ska kunna lyckas med vår idé. Nu när Gymmet är på plats och projektet är avslutat vill …

Träning i vinter

Eftersom vintern börjar närma sig innebär det att det kommer att bli mindre aktivitet på Ute Gymmet. När snön börjat täcka backen kommer vi att plocka in alla skyltar med träningsförslag så de inte förstörs av snön. Skyltarna kommer sedan att sättas upp när snön tinat och våren välkomnar träning igen. Alla träningsförslag finns även …