Ansökan Idrottslyftet, RF

Projektplan Utomhusgym i Husum

Projektidé

Att få tillgång och möjlighet till träning i Husum är inte lätt. För att komma åt gym och närliggande lokaler/pass behövs nyckel på grund av att personal ej finns idag. Det har framkommit från så väl gammal som ung att en mötesplats för träning är i stort behov i Husum.

Vi vill därför skapa ett utomhusgym i centrala Husum. Ett utomhusgym innebär att för ändamålet specialdesignad träningsutrustning installeras på en fast plats utomhus. Det gör utrustningen tillgänglig och gratis för alla.

Utrustningen är enkel att använda och ofta används kroppsvikten som motstånd. Vid varje redskap skyltas förslag på övningar att genomföra. Utrustningen kan placeras nästan överallt och ses ofta i anslutning till parker, semesterbyar, rekreationsområden, och andra offentliga miljöer där människor naturligt befinner sig. I Örnsköldsviks kommun med omnejd saknas dock den här typen av träningsområde. Som komplement till detta utomhusgym avser vi också att iordningställa två uppmärkta och skyltade löparrundor på ca 3 respektive 5 km.

Vi kommer att bygga upp utegymmet baserat på två sektioner. En sektion med maskiner med belastning samt en sektion med redskap för träning med egen kroppsvikt. Varje sektion kommer att innehålla tre till nio maskiner/redskap. Sand eller bark kommer att anläggas runt varje maskin/redskap övrig yta är gräs, detta för att gymmet ska vara tillgängligt och lättframkomligt för alla. Maskinerna/redskapen kommer att vara av material som är miljövänligt och som passar i miljön där de ska stå.

Gymområdet kommer även att innefatta två till tre parkbänkar för att öka tillgängligheten. En informationstavla kommer att sättas upp med gymmet i sin helhet, en karta över tillhörande löparrundor samt information om evenemang och ledarledda pass.

Utomhusträning i olika former är en starkt växande tend i Sverige. Intresset för löparträning och Multisport har växt explosionsartat och nu följs det av nya växande träningsformer som CrossFit, Nordic Military Training och andra typer av funktionell träning i utomhusmiljöer. Mot den bakgrunden skulle ett utomhusgym i centrala Husum inte bara höja attraktiviteten i att bo och arbeta i Husum, det skulle också innebära helt nya besöksanledningar.

Vilka ska genomföra projektet?

Vi är tre personer som driver idén och projektet att skapa ett utomhusgym i Husum. Vårt engagemang och det arbete vi lägger ner är helt ideellt. Det som förenar oss är intresset för olika typer av träning och en aktiv livsstil. Vi har alla olika idrottsbakgrunder, Ann Nordgren (leg. Arbetsterpeut) fotbollsspelare och ryttare, Angela Hårshagen, utförsåkare på elitnivå och Maria Westling, erfaren gruppträningsledare och fotbollsspelare.

Det senaste året har vi förenats genom en, för oss, ny träningsform brottning! Denna brottningsträning för föräldralediga är en ny företeelse som startats av oss tillsammans med brottningsikonen Thom Svensson. Projektetägare är Husums Gymnastikklubb där vi alla tre sitter med i styrelsen.

För att genomföra projektet har vi fått en rad lokala föreningar, företagare och ideella personer att vilja vara med. Genomförandet av projektet, finansiering och arbetet med att fylla gymmet med attraktiva aktiviteter som drar besökare kommer att genomföras i samarbete med:

 • Brottarföreningen: Thom Svensson.
 • Husums Gymnastik Klubb: ordf. Johan Silvenord.
 • Supportklubben HIF: Dick Gidlöf.
 • Husums IF Fotbollsklubb: Lasse Nordgren.
 • Husums IF Skidklubb: Karl-Gunnar Häggkvist.
 • Husums IF Hockeyklubb: ordf. Bernt-Åke Svensson.
 • Husums IF Orientering: Per-.Erik Bergstrand.
 • Husums IF Backhoppning: Kjell-Arne Nilsson.
 • Husums Frisbee Golf Klubb: Magnus Sjöström.
 • Grundsunda Framtidsgrupp: ordf. Yvonne Häggström, vice ordf. Karl-Gunnar Häggkvist.
 • Grundsunda Företagare Förening: Åsa Ringlöv
 • Unga Örnar: Annika Sjöström.
 • PRO: Mats Östman.
 • HUR (Husums Ungdomsråd): Tommy Sjölund.
 • Grundsunda Hembygdsförening: Tove Samuelsson.
 • Kyrkan, Grundsunda Kyrka: Sten Bylin.
 • Pia Forslund (Trädgårdsdesigner).
 • Maud Gustavsson (Kvantmedicin).
 • Johan Silvenord (massör/naprapat).
 • Örnsköldsviks Kommun: Johan Strömqvist (Idrottsstrateg), Bosse Edman (Fritidsintendent), Elisabeth Strand-Hubinette (Parkenheten), Lena Lindström (Tillväxtavdelningen).
 • Sjukgymnast Magnus Rönnlund på Husum/Trehörningsjös Hälsocentral. Magnus har hjälpt oss med framtagande av gymutrustning. Han kommer även att göra information och träningsförslag till de olika skyltarna, både de på gymmet och de runt motionsspåren. Både Magnus Rönnlund och massör Jörgen Öberg, Själevad, ser mycket positivt på projektet och kommer att rekommendera täning på utomhusgymmet samt runt de olika spåren till sina patienter.
 • Möte har hållits med Anna Edblad, personal chef, och Malin Nygren på Metsä Bord vilka är positiva till projektet och ser att ett samarbete kan vara möjligt framöver.

Genom att alla idrottsföreningar i Husum är delaktiga i projektet kommer de att kunna hålla träningsläger samt tävlingar för andra lag i kommunen vilket kommer att generera i för dem bra inkomst för föreningen.

Även företagare i Husum kommer att dra nytta av detta projekt då Husum kommer att få fler besökare och personer som kommer att handla på de lokala företagen som ICA, Husums Servicestation, Rio, Flaggan, Ö-grillen och Fröken Grön.

Syfte och målgrupp

Syftet med detta projekt är att öka attraktiviteten hos Husum som boendemiljö samt skapa nya och intressanta besöksanledningar i Husum. Vi vill skapa en plats där alla har möjlighet att gratis träna på sin nivå. Och vi vill att de som bor i Husum skall vara stolta att bo här.

Utomhusgym kan användas av alla. Från nybörjare till atleter, från tonåringar till äldre. Gymmet kan användas av både män och kvinnor samt människor från olika kulturer. Det kan användas enskilt eller i grupp, separat eller som en del av ett gymprogram. Framför allt är det roliga att använda. Målgruppen för denna satsning är:

 • Boende i Husum och i regionen. Genom individuell träning, enskilt i grupp eller genom lokala idrottsevenemang.
 • Frilufts- och idrottsföreningar i regionen. Genom lagträningar och träningsläger.
 • Genomresande turister och besökare med aktiv livsstil. Genom individuell träning, enskilt i grupp eller genom lokala idrottsevenemang.

Geografiskt verksamhetsområde

Den placering vi valt för utomhusgymmet är Dammparken i centrala Husum. Anledningen till att vi valt just den platsen är att den är så väl lättillgänglig som vacker. I parken finns idag en utomhusscen som lämpar sig väl för små och medelstora evenemang, en mindre paviljong och grillplats samt en fin lekplats för barn. Parken har ett skyddat och lummigt läge men med god insyn från förbipasserande och boende runtomkring. Detta gör platsen trygg för motionärerna även på udda tider. Det centrala läget underlättar för många offentliga aktörer att nyttja anläggningen eftersom såväl skola och fritidsgård som vårdcentral och gruppboenden ligger på kortare promenadavstånd. Löparrundorna är utformade för att fungera under hela året och avsedda att visa några av de centralt naturskönaste områdena i Husum. Löparrundor som går att nyttja endast sommartid kommer att exponera våra vackraste kuststräckor och där intilliggande skogsområden.

Nyttjanderättsavtal håller på att skrivas med Örnsköldsviks Kommun, Mark och Exploatering angående plats för gymmet. Samråd har skett med Elisabeth Strand-Hybenett, Örnsköldsviks Kommun, chef för Parkenheten, angående leverantör av utrustningen samt placering och design. Möte kommer att bokas in när projektet är beviljat med Parkenheten för färdigställande av gymdesign och uppritning av platsen. Samråd kommer att ske med Kultur och Fritid i höst för hjälp med broschyrer, kartor samt skyltning runt gymmet och slingorna.

För att göra området runt utomhusgymmet och löparrundorna extra vackra ska vi måla konstverk av motiv från Husum och idrott i gångtunnlarna. Detta kommer att ske i samarbete med en konstnär i Husum, Rikard Koskinen, samt ungdomar från Röda Villan. Vi har även etablerat ett samarbete med Grundsunda Framtidsgrupp / Hälsa och Livskvalitetsprojekt för pensionärer mellan 55-80 som kommer att planera och dekorera med växter. Detta kommer att ske under ledning av trädgårdsdesigner och anläggare, Pia Forsberg.

Projektets mål

Genom detta projekt vill vi öka attraktiviteten hos Husum som boendemiljö samt skapa nya och intressanta besöksanledningar i Husum. Genom att erbjuda, en för den här regionen, unik utomhusanläggning i kombination med trendriktiga gruppträningskoncept kommer människor som inte annars hade besökt Husum att hitta hit. Även om besöksantalet bara skulle öka med ett mindre antal personer första året skulle det ge genomslag för våra lokala tjänsteföretag, så som bensinmack, matbutik, restaurang etc. De lokala idrottsföreningarnas engagemang är stort vilket borgar för en kreativ utveckling av olika träningsformer utomhus. Detta engagemang gör att vi har stora förutsättningar att vidareutveckla unika koncept med hög kvalitet så väl som bredd. Viljan att utveckla utbudet kring utomhusgymmet på sikt delas av många aktörer på orten. Det ger även en bra grund för affärsutveckling på det turistiska området när föreningarna väl etablerat sina återkommande evenemang och tävlingar.

Genom det här projektet vill vi inte bara synliggöra de livskvalitetshöjande element som redan finns i Husum, vi vill också utveckla nya aktiviteter och miljöer som gör Husum till en attraktiv ort att leva, bo och arbeta på. Människor ska vara stolta att bo i Husum. Projektet innebär också möjlighet för arbetsgivare på orten att erbjuda medarbetare unika friskvårdsaktiviteter i enlighet med de senaste träningstrenderna. Då utegymmet är gratis och tillgängligt för alla är det också en naturlig mötesplats som möjliggör nya kontaktytor och stärkta nätverk för människor på orten. Genom samarbetet i detta stärks även relationerna och kontaktytorna mellan de lokala idrottsföreningarna vilket i förlängningen kan antas generera fler samarbeten och kreativa träningserbjudande för träningsintresserade i regionen.

Vi avser att genomföra projektet våren 2013 och Parkenheten planerar att börja i början av Maj 2013. Vi hoppas på en stor och storslagen invigning till Husumdagen 6 juni 2013.

Plan för hur vi ska sprida resultatet/ Övergång till ordinarie verksamhet

Husums Gymnastik Klubb kommer att ansvara för drift och skötsel av området. En grundlig tillsyn kommer att ske en gång i veckan.

Husums Gymnastik Klubb planerar att arrangera regelbundna gruppträningspass i utomhusgymmet som inkluderar bland annat ett ledarlett CrossFit-pass per vecka. Vi har som mål att ha minst 5 pass/vecka. Tider på passen kommer att anpassas efter tågtiderna från Örnsköldsvik och Umeå för att locka många utifrån till vårt vackra samhälle. Även andra lokala idrottsföreningar så som till exempel Brottarföreningen och Husums IF Fotbollsförening vill arrangera så väl öppna träningstillfällen som träningsläger vid gymmet. Husumskolan och Skol IF kommer nyttja gymmet dagligen.

Utomhusgymmet kommer att invigas genom en större tävling och en heldag med prova-på-pass som är öppet för alla. Tanken är att idrottsföreningarna i Husum över tid ska bygga upp ett antal årligen återkommande tävlingar och träningsläger för att dra nya besökare till Husum. Genom en central placering av utomhusgymmet är det inte bara tillgängligt för alla, det möjliggör även att nyttja det för kombinationsarrangemang med till exempel discgolf, orientering och löpning i naturområden som Degersjön och Sandviken, eller simning och paddling i övre delen av Husån.

Som tidigare beskrivits kommer utomhusgymmet att vara gratis och öppet för alla. För att kunna fortsätta att utveckla området och aktiviteter där kommer Husums Gymnastik Klubb att ta ut en deltagaravgift vid större evenemang och tävlingar. På samma sätt kommer det regelbundet återkommande gruppträningspassen att åläggas med en mindre avgift, dock på en nivå som motsvarar den som finns idag för inomhusträning genom föreningen. Detta för att kunna bekosta ledarledda pass.

För att locka människor att besöka gymmet på egenhand eller någon av gruppaktiviteterna måste marknadsföringsinsatser göras så väl riktat till boende i Husum som till övriga regionen. Även skyltning till platsen behövs så att förbipasserande turister hittar hit. Utöver att marknadsföra utomhusgymmet genom reportage i lokal och regional media så behövs skyltar och tryckt informationsmaterial tas fram. Primärt handlar det om upptyckta kartor där träningsområdet med tillhörande löparslingor finns utmärkta, samt tips på lokala evenemang och aktiviteter det närmaste året. Dessa ska distribueras via lokala tjänsteföretag samt turistbyråer i regionen. Vi ska även skapa en hemsida.