Incheckning till Världsklass 2015

INCHECKNING: UTOMHUSGYM I HUSUM

VAD VILL NI GÖRA?

Vi vill skapa ett utomhusgym i centrala Husum. Ett utomhusgym innebär att för ändamålet specialdesignad träningsutrustning installeras på en fast plats utomhus. Det gör utrustningen tillgänglig och gratis för alla.

Mål och Syfte:

Öka attraktiviteten hos Husum som boendemiljö samt skapa nya och intressanta besöksanledningar i Husum. Vi vill skapa en plats där alla har möjlighet att gratis träna på sin nivå.

Om Utomhusgymmet:

Utrustningen är enkel att använda och kroppsvikten används ofta som motstånd. Vid varje redskap skyltas förslag på övningar att genomföra. Utrustningen kan placeras nästan överallt och ses ofta i anslutning till parker, semesterbyar, rekreationsområden och andra offentliga miljöer där människor naturligt befinner sig. I Örnsköldsviks kommun med omnejd saknas dock den här typen av träningsområde. Som komplement till detta utomhusgym avser vi också att iordningställa två uppmärkta och skyltade löparrundor på ca 3 respektive 5 km.

Utomhusträning i olika former är en starkt växande trend i Sverige. Intresset för löparträning och Multisport har växt explosionsartat och nu följs det av nya växande träningsformer som CrossFit, Nordic Military Training och andra typer av funktionell träning i utomhusmiljöer. Mot den bakgrunden skulle ett utomhusgym i centrala Husum inte bara höja attraktiviteten i att bo och arbeta i Husum, det skulle också innebära helt nya besöksanledningar.
Vi kommer att bygga upp utegymmet baserat på tre sektioner. En sektion med maskiner för seniorträning, en sektion med maskiner med tyngre belastning samt en sektion med redskap för träning med egen kroppsvikt. Varje sektion kommer att innehålla tre till sex maskiner/redskap.

Sand eller bark kommer att anläggas runt varje maskin/redskap, övrig yta är gräs. Detta för att gymmet ska vara tillgängligt och lättframkomligt för alla.

Gymområdet kommer även att innefatta två till tre parkbänkar för att öka tillgängligheten. En informationstavla kommer att sättas upp med gymmet i sin helhet, karta över tillhörande löparrundor och information om evenemang och ledare ledda pass.

Gymnastikföreningen kommer att ansvara för drift och skötsel av området. En grundlig tillsyn kommer att ske en gång i veckan.

Aktiviteter och evenemang:
Gymnastikföreningen i Husum planerar att arrangera regelbundna gruppträningspass i utomhusgymmet som inkluderar bland annat ett ledarlett CrossFit-pass per vecka. Tider på passen kommer att anpassas efter tågtiderna från Örnsköldsvik och Umeå för att locka många utifrån till vårt vackra samhälle. Även andra lokala idrottsföreningar så som Brottarföreningen och Husums IF Fotbollsförening vill arrangera så väl öppna träningstillfällen som träningsläger vid gymmet. Skolan och Skol IF kommer nyttja gymmet.

Utomhusgymmet kommer att invigas genom en större tävling och en heldag med prova-på-pass som är öppet för alla. Tanken är att idrottsföreningarna i Husum över tid ska bygga upp ett antal årligen återkommande tävlingar och träningsläger för att dra nya besökare till Husum. Genom en central placering av utomhusgymmet är det inte bara tillgängligt för alla, det möjliggör även att nyttja det för kombinationsarrangemang med till exempel discgolf, orientering och löpning i naturområden som Degersjön och Sandviken, eller simning och paddling i övre delen av Husån.

Som tidigare beskrivits kommer utomhusgymmet att vara gratis och öppet för alla. För att kunna fortsätta att utveckla området och aktiviteter där kommer Gymnastikföreningen att ta ut en deltagaravgift vid större evenemang och tävlingar. På samma sätt kommer de regelbundet återkommande gruppträningspassen att åläggas med en mindre avgift, dock på en nivå som motsvarar den som finns idag för inomhusträning genom föreningen. Detta för att kunna bekosta ledarledda pass.

Målgrupp:
Utomhusgym kan användas av alla. Från nybörjare till atleter, från tonåringar till äldre. Det kan användas enskilt eller i grupp, separat eller som en del av ett gymprogram. Framför allt är de roliga att använda. Målgruppen för denna satsning är:

  • Boende i Husum och i regionen. Genom individuell träning, enskilt i grupp eller genom lokala idrottsevenemang.
  • Frilufts- och idrottsföreningar i regionen. Genom lagträningar och träningsläger.
  • Genomresande turister och besökare med aktiv livsstil. Genom individuell träning, enskilt i grupp eller genom lokala idrottsevenemang.

Placering:

Den placering vi valt för utomhusgymmet är Dammparken i centrala Husum. Anledningen till att vi valt just den platsen är att den är så väl lättillgänglig som vacker. I parken finns idag en utomhusscen som lämpar sig väl för små och medelstora evenemang, en mindre paviljong och grillplats samt en lekplats för barn. Parken har ett skyddat och lummigt läge men med god insyn från förbipasserande och boende runtomkring. Detta gör platsen trygg för motionärerna även på udda tider. Det centrala läget underlättar för många offentliga aktörer att nyttja anläggningen eftersom såväl skola och fritidsgård som vårdcentral och gruppboenden ligger på kortare promenadavstånd. Löparrundorna är utformade för att fungera under hela året och avsedda att visa några av de centralt naturskönaste områdena i Husum. Löparrundor som går att nyttja endast sommartid kommer att exponera våra vackraste kuststräckor och där intilliggande skogsområden.

Samtal har förts med Örnsköldsviks kommun, Mark och Exploatering angående plats för gymmet. Samråd har skett med Elisabeth Strand-Hübinette, Parkenheten, angående leverantör av utrustningen samt placering och design.

För att göra området runt utomhusgymmet och löparrundorna extra vackra ska vi måla konstverk av motiv från Husum och idrott i gångtunnlarna. Vi har även etablerat ett samarbete med Grundsunda FramtidsGrupp / Hälsa och Livskvalitetsprojekt för pensionärer mellan 55-80 som kommer att planera och dekorera med växter. Detta kommer att ske under ledning av trädgårdsdesigner och anläggare, Pia Forsberg.

Marknadsföring:

För att locka människor att besöka gymmet på egenhand eller någon av gruppaktiviteterna måste marknadsföringsinsatser göras så väl riktat till boende i Husum som till övriga regionen. Även skyltning till platsen behövs så att förbipasserande turister hittar hit. Utöver att marknadsföra utomhusgymmet genom reportage i lokal och regional media så behövs skyltar och tryckt informationsmaterial tas fram. Primärt handlar det om upptryckta kartor där träningsområdet med tillhörande löparslingor finns utmärkta, samt tips på lokala evenemang och aktiviteter det närmaste året. Dessa ska distribueras via lokala tjänsteföretag samt turistbyråer i regionen. Vi ska även skapa en optimerad hemsida.

VILKEN UTMANING ANTAR NI?

Genom detta projekt tar vi oss an utmaningen attraktionskraft i en global värld. De projektområden denna incheckning fokuserar på är Arbetskraft och kompetensförsörjning, Attraktivitet samt Turism som utvecklingsbransch. Projektet syftar till att öka attraktiviteten hos Husum som boendemiljö samt skapa nya och intressanta besöksanledningar i Husum.

Projektområdet Attraktivitet möter vi genom att jobba med Husums attraktionskraft för boende och fritid. Vi vill genom det här projektet inte bara synliggöra de livskvalitetshöjande element som redan finns i Husum. Vi vill också utveckla nya aktiviteter och miljöer som gör Husum till en attraktiv ort att leva, bo och arbeta på. Projektet innebär också möjlighet för arbetsgivare på orten att erbjuda medarbetare unika friskvårdsaktiviteter i enlighet med de senaste träningstrenderna. Då utegymmet är gratis och tillgängligt för alla är det också en naturlig mötesplats som möjliggör nya kontaktytor och stärkta nätverk för människor på orten. Genom samarbetet i detta stärks även relationerna och kontaktytorna mellan de lokala idrottsföreningarna vilket i förlängningen kan antas generera fler samarbeten och kreativa träningserbjudande för träningsintresserade i regionen.

Projektområdet Turism som utvecklingsbransch möter vi genom att skapa nya besöksanledningar i Husum. Genom att erbjuda, en för den här regionen, unik utomhusanläggning i kombination med trendriktiga gruppträningskoncept kommer människor som inte annars hade besökt Husum att hitta hit. Även om besöksantalet bara skulle öka med ett mindre antal personer första året skulle det ge genomslag för våra lokala tjänsteföretag, så som bensinmack, matbutik, restaurang etc. De lokala idrottsföreningarnas engagemang är stort vilket borgar för en kreativ utveckling av olika träningsformer utomhus. Detta engagemang gör att vi har stora förutsättningar att vidareutveckla unika koncept med hög kvalitet så väl som bredd. Viljan att utveckla utbudet kring utomhusgymmet på sikt delas av många aktörer på orten. Det ger även en bra grund för affärsutveckling på det turistiska området när föreningarna väl etablerat sina återkommande evenemang och tävlingar.

TILLSAMMANS MED VILKA?

Vi är tre personer som driver idén och projektet att skapa ett utomhusgym i Husum. Vårt engagemang och det arbete vi lägger ner är helt ideellt. Det som förenar oss är intresset för olika typer av träning och en aktiv livsstil. Vi har alla olika idrottsbakgrunder, Ann (arbetsterapeut) som fotbollsspelare och ryttare, Angela utförsåkare på elitnivå och Maria som erfaren gruppträningsledare och fotbollsspelare. Det senaste året har vi förenats genom en, för oss ny träningsform, brottning! Denna brottningsträning för föräldralediga är en ny företeelse som startats av oss tillsammans med brottningsikonen Thom Svensson.

För att genomföra projektet har vi fått en rad lokala föreningar att vilja vara med. Genomförandet av projektet och arbetet med att fylla gymmet med attraktiva aktiviteter som drar besökare kommer att genomföras i samarbete med Brottarföreningen, Gymnastikföreningen, Grundsunda framtidsgrupp, Husums IF Fotbollsklubb, Skidklubb, Hockeyklubb. Sjukgymnast Magnus Rönnlund på Husum/Trehörningsjös Vårdcentral kommer att göra informationen och träningsförslag till de olika skyltarna, både de på gymmet och de runt motionsspåren. Både Magnus Rönnlund och massör Jörgen Öberg, Själevad, ser mycket positivt på projektet och kommer att rekommendera träning på utomhusgymmet samt motion runt de olika spåren till sina patienter.

NÄR?

Vi avser att genomföra projektet så snart vi har komplett finansiering. När den är på plats kan vi påbörja markberedning och monteringen så snart tjälen gått ur marken och det går att markförankra utrustningen. Det ideala skulle vara att kunna inviga utegymmet i samband med Husumdagen 21 maj, men vi inser att detta kanske inte är möjligt att få allt på plats i tid. Vi kommer dock att eftersträva en så tidig invigning som möjligt under sommaren 2012.

VAD BEHÖVER NI FÖR ATT KUNNA GÖRA DET HÄR?

Ett utomhusgym i Husum skulle innebära en relativt låg investeringskostnad med hög nytta. För att kunna genomföra projektet ansöker vi om en tredjedel från Världsklass 2015.

Beräknade kostnader:
Markberedning på området
Gym
Marknadsföring och Skyltning

Finansiering:
Leader
Världsklass 2015
Grundsunda framtidsgrupp

Egen ideell tid