Våra tankar kring föreningen

Vi har väldigt nöjde med vad vi lyckats åstadkomma i Husum! Det har varit tidvis besvärligt och motstridigt, men i slutändan fick vi vårt utegym färdigställt. Sedan dess har Husumborna visat ett ökat intresse för vår verksamhet och skapelse. Under resans gång har vi kommit fram till två viktiga saker som behövs när man funderar på att starta en ideell förening. 

Säkerhetstänk

När man gör ett sådant stor bygge som ideell förening är säkerhet A och O. Vi hade diskussioner om säkerheten genom hela projektet och sett till att kolla upp och följa de lagar och stadgar som finns. Vi har alltså försökt att skapa en fysisk och juridisk trygghet under projektets gång. När det var dags för företag och proffsen att hjälpa till, har vi lyssnat på deras råd. När det var dags att gräva och liknande, gäller det att lämna ansvaret till dem som kan och lita på att de vet vad de gör. Om det ska göras säkert gäller det att man gör det rätt.

Men vi tänker längre än så. Utrustningen ska självklart vara säker att använda, trots att det står ute året om. Utegymmet ska vara en säker plats för alla som kommer hit. För att försäkra oss om att motionärerna är trygga planerar vi även att köpa in en hjärtstartare. En hjärtstartare, eller defibrillator, tillkommer med tydliga instruktioner i både tal och skrift så vem som helst kan använda den. Om det sker en olycka och någon får hjärtstopp, räknas varje sekund och vi vill trygga våra besökare på alla sätt vi kan!

Kämparanda

En ideell förening fungerar inte utan eldsjälar, personer som driver allting framåt och som uppmuntrar andra att ta i med hårdhandskarna för att få saker att hända. Vi har varit ett starkt team som vägrat ge upp, vi har spenderat timmar av egen tid med att planera, söka bidrag, och iordningställa vår vision. Det tar lång tid att skapa någonting när man börjar från noll. Det gäller att man har människor på sin sida som vägrar ge upp, trots bakslag och långa väntetider. Det är enbart tack vare våra eldsjälar med ren kämparanda som utegymmet finns!

 

Hoppas vi ses på gymmet!