Träningsförslag nätdelen, svart svår

Seniorgrupp Nätdelen lätt

 

Enbens böj