Träningsförslag klättervägg, svart svår med flås

Klättervägg

 

15B