Träningsförslag klättervägg, blå medel med flås

Klättervägg

 

Klättring