Träningsförslag armgångstege, svart svår med flås

Armgångstege

 

25A